Jak vychází vytápění a ohřev TUV ve srovnání s jinými způsoby?

Porovnání aktuálních nákladů na vytápění a ohřev TUV v příkladech:

Jedná se o orientační přehled, každou budovu i provoz je vhodné posoudit individuálně. Výpočet energie spotřebované pro ohřev teplé užitkové vody vychází z normy ČSN 060320. Výpočet energie spotřebované pro vytápění vychází z normy ČSN EN 12831.

Pro výpočty byly použity ceníky ČEZ, sazba D57D pro elektrokotel a tepelné čerpadlo, dále pro tepelné čerpadlo je počítán topný faktor COP 2,96. Pro stanovení cen plynu byl použit ceník ČEZ Comfort ceník „B“ pro distribuční území GasNet s.r.o. Výhřevnost pelet 16,5 MJ/kg, zde použit ceník drevar.cz. Pro výpočet nákladů na vytápění recyklovaným olejem byla použita cena výrobce a distributora Filtration Technology s.r.o.

Výpočty uvedené výše jsou pouze doporučením, hlavní výpočet by měl vždy pro každou situaci provést odborný projektant.

Využití kotle JANEK 1 pro RD (4 osoby) – pouze ohřev TUV

Otevřít

Využití kotle JANEK 1 pro RD (4 osoby) – vytápění včetně ohřevu TUV

Otevřít

Využití kotle JANEK 1 pro penzion (4 apartmány, 10 osob) – pouze ohřev TUV

Otevřít

Využití kotle JANEK 1 pro penzion (4 apartmány, 10 osob) – vytápění včetně ohřevu TUV

Otevřít

Využití kotle JANEK 1 pro servisní firmu, 1-směnný provoz zvýšená spotřeba teplé vody pro potřeby umytí zaměstnanců na konci směny, 10 osob – pouze ohřev TUV

Otevřít

Využití kotle JANEK 1 pro servisní firmu, 3-směnný provoz zvýšená spotřeba teplé vody pro potřeby umytí zaměstnanců na konci směny, 50 osob na každé směně – pouze ohřev TUV

Otevřít