Projekty EU

Projekt nabycia nowych technologii dla firmy JANDEKOM s.r.o. jest współfinansowany przez Unię Europejską. Głównym rezultatem projektu jest zakup nowego pojazdu użytkowego oraz ogrzewania indukcyjnego, które podniosą efektywność procesów firmy, poszerzą krąg odbiorców, przyspieszą dystrybucję wytwarzanych produktów do klientów, a docelowo również wzmocnią konkurencyjność firmy.