Projekty EU

Projekt pořízení nových technologií do společnosti JANDEKOM s.r.o. je spolufinancován Evropskou unií. Hlavním výsledkem projektu je pořízení nového užitkového vozu a indukčního ohřevu, čímž se zvýší efektivnost firemních procesů, dojde k rozšíření okruhu zákazníků, zrychlení distribuce vyráběných produktů k zákazníkům a v konečném důsledku se také posílí konkurenceschopnost společnosti.