Dom

Przedstawiamy

KOCIOŁ CIEPŁEJ WODY NA OLEJ ZUŻYTY

  • jako jedyny w Czechach certyfikowany do ogrzewania regenerowanym olejem odpadowym

  • atest na ogrzewanie olejem opałowym

  • wszystkie certyfikaty można zobaczyć tutaj

Galeria

Opis produktu

Kocioł dostosowany jest do spalania zużytych (po recyklingu) olejów – oleje silnikowe, do smażenia, przekładniowe, hydrauliczne, ciężkie oleje opałowe, itp. Przy przechodzeniu z jednego typu oleju na inny nie jest wymagane dokonywanie żadnych zmian. Jest zaprojektowany w taki sposób, aby pracował automatycznie, bezobsługowo – za wyjątkiem wysypania popiołu po około 300 godzinach eksploatacji. Sama czynność  trwa około 5 minut.

Kocioł wyposażony jest w regulację mocy i dostosowanie do odbioru ciepła. Sam uruchomi się i osiągnie moc maksymalną, kiedy ogrzeje medium grzewcze (wodę) do wymaganej wartości  40 – 80 °C. Po osiągnięciu wymaganej temperatury zmniejszy moc i utrzymuje wymagana temperaturę. Jeżeli zużycie ciepła jest mniejsze (lub zerowe) niż moc minimum kotła, kocioł wyłączy się i oczekuje na kolejny impuls do uruchomienia. Taka eksploatacja jest optymalna w odniesieniu do zużycia, ponieważ kocioł uruchamia się tylko 1 – 2× dziennie. Im więcej cykli uruchamiania, tym więcej zmarnotrawionego wytworzonego ciepła, ponieważ każdy kocioł po wyłączeniu działa jak chłodnica.

Moc i sprawność

Kolejną zaletą kotła jest doskonałe spalanie. W układzie zainstalowany jest palnik, który nie jest wyposażony w dyszę, ale tylko w zwężkę dla przepływu oleju, aby kocioł pracował także przy najmniejszej mocy równomiernie. Minimalne zużycie oleju wynosi od 1 l/h, przy którym zyskamy około 10 – 12 kWh ciepła w zależności od stosowanego oleju.  Emisja jest bez zapachu i dymu.  

Sprawność kotła wynosi  98 %, oznacza to, że tylko 2 % ciepła wyprowadzane jest w układ kominowy.  Zużycie energii elektrycznej jest niskie - około 150 W/h (bez pompy obiegowej). Do eksploatacji nie jest potrzebne sprężone powietrze, olej nie jest podgrzewany z wykorzystaniem energii elektrycznej. Układ olejowy zabezpiecza zbiornik o pojemności 80 l, który umieszczony jest tak, aby olej w trakcie eksploatacji był podgrzewany. Pompa olejowa układu dozuje ilość oleju do palnika i pracuje z zerowym nadciśnieniem, a więc zwalnia przepływ oleju, co zapewnia długi okres używalności pompy.

Kocioł wykonany jest z materiałów nierdzewnych i  ogniotrwałych (mosiądz i miedź), ponieważ muszą być one odporne na działanie wysokich temperatur i agresywność spalanego paliwa. Zastosowany materiał przeciwdziała zapychaniu się wymienników ciepła kotła. Kocioł pracuje praktycznie bez zużywania się.  Ze względu na powyższe kocioł w porównaniu z innymi ma praktycznie połowiczne zużycie oleju i kilkakrotnie niższe zużycie energii elektrycznej przy takiej samej mocy.

Moc kotła jest regulowana od 15 kW do 70 kW.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo kotła zabezpiecza urządzenie sterownicze, które powoduje uruchomienie kotła, nadzoruje utrzymywanie wymaganej temperatury medium grzewczego (wody), kontroluje wyciąg spalin, umożliwia zmienną moc kotła i bezpieczną eksploatację. Kocioł automatycznie wyłącza się w następujących sytuacjach kryzysowych:

  • przegrzanie kotła
  • szybki spadek temperatury medium (złe spalanie)
  • brak paliwa
  • zgaśnięcie płomienia
  • zablokowanie wylotu spalin
  • przerwanie dostawy powietrza do komory spalania
  • spadek ciśnienia ogrzewanego medium (wody) poniżej określonej granicy